Vận chuyển trong ngày với đơn hàng tại Sài Gòn.

1-3 ngày với đơn hàng các tỉnh thành khác