Synthesizer Yamaha Montage7

84.800.000

Synthesizer Yamaha Montage7 mang đến cho bạn DX và Motif. Montage thiết lập một cột mốc quan trọng tiếp theo với khả năng kiểm soát động tinh vi, tạo ra âm thanh lớn và quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý.

Danh mục:
Tìm đường
Gọi trực tiếp
Messenger
Chat trên Zalo