Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE N

21.700.000

Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE N có mặt sau và mặt sau bằng gỗ Rosewood / Mahogany nguyên khối hoàn toàn với mặt trên của Engelmann Spruce cao cấp được lựa chọn thủ công.

Danh mục:
Tìm đường
Gọi trực tiếp
Messenger
Chat trên Zalo