Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE DT

21.700.000

Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE DT có mặt sau và mặt sau bằng gỗ Rosewood / Mahogany nguyên khối hoàn toàn với mặt trên của Engelmann Spruce cao cấp được lựa chọn thủ công. Mẫu giằng được thiết kế mới và A.R.E.

Danh mục:
Tìm đường
Gọi trực tiếp
Messenger
Chat trên Zalo