Quý khách có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Quý khách hàng cọc 5%-10% sau khi xem hàng

Quý khách thanh toán phần còn lại trực tiếp cho nhân viên ngay sau khi nhận hàng tại nhà.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc thẻ ATM

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản:

  • Ngân hàng TMCP Nam Á (NAMABANK)

CTK: NGUYEN KIM PHUNG

STK: 5010 5286 4800 001

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBAK)

CTK: NGUYEN KIM PHUNG

STK: 0500 6875 8979